punt

Contact

info@rolinanell.nl 
+31 6 81039357
facebook | instagram | linkedin

Subscribe to newsletter
nieuwsbrief | newsletter

Galleries
Dessers
Hommes
Artzaanstad

HirePurchase | HuurKoop

arrangement | regeling

HirePurchase arrangement
Sometimes a work of art can be a considerable investment in one go, which is why I also offer the possibility of a hire-purchase arrangement. The hire-purchase of a work depends on the value of the work and can be determined in consultation. The painting is rented for a short or longer period, whereby the hire-purchase forms a saving box. As soon as the saving box has reached the total purchase amount, the painting is yours. Interested in this opportunity to have a painting of mine in your home, office or elsewhere? Send a message to info@rolinanell.nl and we will look into the possibilities.

HuurKoop regeling
Soms kan een kunstwerk een behoorlijke investering in een keer zijn, daarom bied ik ook de mogelijkheid tot huur(koop). De huur(koop) van een werk is afhankelijk van de waarde van het werk en kan in overleg bepaalt worden. Het schilderij wordt voor een korte- of langere tijd gehuurd, waarbij de huur een spaarpotje vormt. Zodra het spaarpotje het aankoopbedrag bereikt heeft, is het schilderij aangekocht. Geïnteresseerd naar deze mogelijkheid om een schilderij van mij in je huis, kantoor of op een andere plek te hebben? Stuur een bericht naar info@rolinanell.nl en we kijken naar de mogelijkheden.

Book | Boek

album

Book album
My book album is now available at Gallery With Tsjalling and Ann's Art in Groningen, the Netherlands, at Gallery Dessers in Hasselt, Belgium.

album gives an overview of my paintings and drawings. album is inspired by the appearance of an 'old fashioned' photo album with spider web paper. In album is spider web paper replaced by transparent paper with a detail of a painting printed in silver ink.

Details book
- Size: 23 x 20 cm (h x w).
- Hardcover.
- Pages: 96 pages with 86 pictures printed on uncoated paper and 42 pages of transparent paper.
- Edition of 250 of which 15 special editions with an original charcoal drawing on postcard format.
- Price: € 35,-, special edition € 150,-.
- Self-published.
- Sustainable printed.

The book is produced with best practice methods ensuring lowest possible environmental impact, using waterless offset, vegetable based inks and FSC-certified paper. Sustainable printed at Duurzame Drukkerij Tienkamp.

Special edition
The special edition of my book album contains an original charcoal drawing (14.9 x 10.5 cm). If you are interested in the special edition, you can choose one out of these 15 drawings. The special edition is € 150,-. The drawing is easily removed from the book and put on a place which you prefer.

Order
If you are interested album you can order album just by sending me an email or give a call; info@rolinanell.nl | +31 6 810 393 57.

Boek album
Mijn boek album is nu ook verkrijgbaar bij galerie With TsjallingAnn's Art in Groningen, bij Galerie Dessers in Hasselt, België. Wim Noordhoek kocht mijn boek album en schreef over mijn werk en het boek een avondlog.

album geeft een overzicht van mijn schilderijen en tekeningen. album is geïnspireerd op de vormgeving van een ‘ouderwets’ fotoalbum met spinnenweb papier. In album is in plaats van het spinnenweb papier gebruik gemaakt van transparant papier met daarop, in zilverkleurige inkt gedrukt, een fragment uit een schilderij. De foto’s gedrukt op ongestreken papier zijn van 86 werken vanaf 2012 (het jaar dat ik begon te schilderen met ei-tempera).

Gegevens boek
- Afmeting: 23 x 20 cm (h x b).
- Omslag: hardcover.
- Binnenwerk: 96 pagina’s ongestreken papier en 42 transparante pagina’s. 
- Oplage: 250 waarvan 15 speciale edities met een originele houtskooltekening op briefkaartformaat.
- Prijs: € 35,-,  speciale editie € 150,-.
- Uitgave in eigen beheer.
- Duurzaam.

Het boek is milieuvriendelijk gedrukt bij Duurzame Drukkerij Tienkamp in Groningen via het procedé van waterloos offset en het gebruik van inkt op plantaardige basis.

Speciale editie
De speciale editie van het boek bevat een originele houtskooltekening (14,9 x 10,5 cm). Heb je interesse voor deze speciale editie van het boek album dan kun je een tekening reserveren. Je betaald dan voor de tekening en krijgt het boek erbij. De speciale editie is € 150,-. De tekening is gemakkelijk uit het boek te halen en op een andere plek op te hangen.

Bestellen
Je kunt album bij mij bestellen door me even een mailtje te sturen of even te bellen; info@rolinanell.nl | +31 6 810 393 57.

punt