> < | regina 2015 egg-tempera on linen 28 x 17 cm |