> < | bergje 2014 egg-tempera on linen 20 x 20 cm |